Zapisy na certyfikaty WI Inwestycje Rolne FIZ AN są przyjmowane tylko w trakcie trwania emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Fundusz WI Inwestycje Rolne FIZ AN skierowany jest do wąskiego grona zamożnych inwestorów.

Emisje certyfikatów inwestycyjnych funduszu WI Inwestycje Rolne FIZ AN odbywają się wyłącznie poprzez odpowiedź na imiennie skierowane propozycje nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które w przypadku każdej serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu kierowane są do mniej niż 150 oznaczonych osób.

Wszelkie emisje certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez WI Inwestycje Rolne FIZ AN odbywają się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu. Warunki emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych WI Inwestycje Rolne FIZ AN są jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie certyfikatów inwestycyjnych, o czynnikach ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu oraz o funduszu WI Inwestycje Rolne FIZ AN, o jego działalności i polityce inwestycyjnej, jak również o prawach i obowiązkach wiążących się z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wszelkie informacje dotyczące zasad nabywania certyfikatów Funduszu
WI Inwestycje Rolne FIZ AN można uzyskać na Infolinii pod numerem tel.: +48 22 255 70 70

WI Inwestycje Rolne FIZ AN zastrzega, że szczegółowe informacje dotyczące danej emisji certyfikatów inwestycyjnych, dostępne wyłącznie w warunkach emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, będą udzielane wyłącznie osobom, do których zostały skierowane propozycje nabycia certyfikatów inwestycyjnych danej serii, a Fundusz podejmie działania niezbędne do weryfikacji takich osób.

Nasz doradca odpowie na wszelkie pytania związane z funduszem WI Inwestycje Rolne FIZ AN. Doradcy są dostępni w dni powszedniew godz. 9:00-17:00.

 • Wycena certyfikatów na dzień 31.07.2015 r.

  Na dzień 31 lipca 2015 roku wartość certyfikatu wyniosła 1382.63 PLN. Daje to wzrost o 39,08% od początku działalności funduszu.

 • Zakupy gruntów przez WI Inwestycje Rolne FIZ AN

  3 sierpnia br. została podpisana umowa przenoszącą własność na 15,14 ha ziemi w Dobrzynce w województwie warmińsko – mazurskim. Dzięki tej transakcji Fundusz powiększył posiadany areał w tej miejscowości do 110 ha, a w całym województwie do ponad 750 ha gruntów.

 • WI Inwestycje Rolne FIZ AN wciąż na podium

  W czerwcu br. WI Inwestycje Rolne FIZ AN osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 10,68 %. Dzięki temu wciąż pozostawiamy w tyle konkurencję i prowadzimy w rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl. Na dzień 30 czerwca 2015 wartość certyfikatu wyniosła 1375,57 zł. Daje to wzrost o 38,37 % od początku działalności funduszu.

 • Wycena certyfikatów na dzień 30.06.2015 r.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość certyfikatu wyniosła 1375.57 PLN. Daje to wzrost o 38,37 % od początku działalności funduszu.

 • Kolejne zakupy!

  W dniu 25 czerwca br. Zarządzający funduszem WI Inwestycje Rolne zakupili 33,06 ha ziemi województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim. Dzięki tej transakcji zarządzamy już ponad 743 ha gruntów w tym rejonie. .

 • Zakupy gruntów przez WI Inwestycje Rolne FIZ AN

  W dniu 17 czerwca br. do Banku ziemi funduszu dołączyło ok. 41 ha gruntów w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim.

 • WI Inwestycje Rolne FIZ AN na pierwszym miejscu w rankingu funduszy!

  W maju br. WI Inwestycje Rolne FIZ AN osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 10,56 %. Dzięki temu wciąż pozostawiamy w tyle konkurencję i prowadzimy w rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl. Na dzień 31 maja 2015 wartość certyfikatu wyniosła 1365,78 zł. Daje to wzrost o 37,39 % od początku działalności funduszu. więcej informacji: http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/--/grupa/NIE_UN/nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/typ/--/data/--/limit/30/strona/1/sort/7/sort_dir/DESC/

 • Wycena certyfikatów na dzień 31.05.2015 r.

  Na dzień 31 maja 2015 roku wartość certyfikatu wyniosła 1365,78 PLN. Daje to wzrost o 37,39 % od początku działalności funduszu.

 • WI Inwestycje Rolne FIZ AN wciąż na podium!

  W kwietniu br. Fundusz osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 9,9 % Dzięki temu wciąż prowadzimy w rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl. Na dzień 30 kwietnia 2014 r. wartość certyfikatu wyniosła 1358,06 zł. Daje to wzrost o 36 % od początku działalności funduszu. sprawdź szczegóły: https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/--/grupa/NIE_UN/nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/typ/--/data/--/limit/30/strona/1/sort/7/sort_dir/DESC/

 • Wycena certyfikatów na dzień 30.04.2015 r.

  Na dzień 30 kwietnia 2015 roku wartość certyfikatu wyniosła 1358,06 PLN. Daje to wzrost o 36 % od początku działalności funduszu.

 • WI Inwestycje Rolne FIZ AN na pierwszym miejscu w rankingu funduszy!

  W marcu br. WI Inwestycje Rolne FIZ AN osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 11 % Dzięki temu wciąż pozostawiamy w tyle konkurencję i prowadzimy w rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl Na dzień 31 marca 2015 r. wartość certyfikatu wyniosła 1350,12 zł. Daje to wzrost o 36 % od początku działalności funduszu.

 • Zmiana TFI administrującego Funduszem WI Inwestycje Rolne FIZ AN

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2015 r. administrowanie funduszem WI Inwestycje Rolne FIZ AN zostało przeniesione do FinCrea TFI S.A. Powyższe zmiany są naturalną kontynuacją działań podjętych w stosunku do pozostałych Funduszy zarządzanych przez Dom Maklerski W Investments S.A. oraz konsekwencją umowy z FinCrea TFI S.A w sprawie objęcia 9,9% akcji w FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez spółkę W Investments S.A. (spółka powiązana z Domem Maklerskim W Investments S.A.) Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że Zarządzającym w Funduszu pozostaje Dom Maklerski W Investments S.A. Kontynuujemy również współpracę z kluczowymi partnerami: depozytariuszami, audytorami i dystrybutorami. Nie zmieniają się żadne istotne parametry funkcjonowania Funduszu, w tym polityka inwestycyjna oraz zespół zarządzających Funduszem. Posiadanie udziałów w FinCrea TFI S.A. pozwala nam na większą kontrolę nad jakością świadczonych usług oraz daje możliwość jeszcze bardziej spójnego, transparentnego i ekonomicznego zarządzania portfelem Funduszu. FinCrea TFI S.A. zostało utworzone w roku 2006 przez General Electric pod nazwą GE Debt Management TFI S.A. jako element ekspansji ramienia finansowego GE Capital w Polsce i regionie. W roku 2008 Towarzystwo zostało przejęte przez Grupę inwestycyjno-doradczą UCFS i stało się flagową spółką tej Grupy pod nowa nazwą FinCrea TFI S.A W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami Domu Maklerskiego W Investments S.A. lub FinCrea TFI S.A. – Panem Tomaszem Stryjewskim, tel. 71 377 89 66, 695 080 860, tstryjewski@fincrea.pl

 • Wycena certyfikatów na dzień 31.03.2015 r.

  Na dzień 31 marca 2015 roku wartość certyfikatu wyniosła 1350,12 PLN. Daje to wzrost o 35,8 % od początku działalności funduszu.

 • Zmiana adresu siedziby Domu Maklerskiego W Investments S.A.

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 marca 2015 roku zmienia się adres naszej siedziby. Wszelką korespondencję proszę kierować pod następujący adres: Budynek WOLF NULLO - parter ul. Francesca Nulla 2 00-486 Warszawa

 • Informacja o zmianie TFI administrującego Funduszem WI Inwestycje Rolne FIZ AN

  Uprzejmie informujemy, że w pierwszych dniach kwietnia 2015 r. administrowanie Funduszem WI Inwestycje Rolne FIZ AN zostanie przeniesione do FinCrea TFI S.A. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że Zarządzającym w Funduszu pozostaje Dom Maklerski W Investments S.A. Kontynuujemy również współpracę z kluczowymi partnerami: depozytariuszami, audytorami i dystrybutorami. Nie zmieniają się żadne istotne parametry funkcjonowania Funduszu, w tym polityka inwestycyjna oraz zespół zarządzających Funduszem. Powyższe zmiany są naturalną kontynuacją działań podjętych w stosunku do pozostałych Funduszy zarządzanych przez Dom Maklerski W Investments S.A. oraz konsekwencją umowy z FinCrea TFI S.A. w sprawie objęcia 9,9% akcji w FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przez spółkę W Investments S.A. (spółka powiązana z Domem Maklerskim W Investments S.A.) Posiadanie udziałów w FinCrea TFI S.A. pozwala nam na większą kontrolę nad jakością świadczonych usług oraz daje możliwość jeszcze bardziej spójnego, transparentnego i ekonomicznego zarządzania portfelem Funduszu. FinCrea TFI S.A. zostało utworzone w roku 2006 przez General Electric pod nazwą GE Debt Management TFI S.A. jako element ekspansji ramienia finansowego GE Capital w Polsce i regionie. W roku 2008 Towarzystwo zostało przejęte przez Grupę inwestycyjno-doradczą UCFS i stało się flagową spółką tej Grupy pod nową nazwą FinCrea TFI S.A.. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami Domu Maklerskiego W Investments S.A. lub FinCrea TFI S.A. – Panem Tomaszem Stryjewskim, tel. 71 377 89 66, 695 080 860, tstryjewski@fincrea.pl

 • Po prostu najlepsi

  W lutym br. WI Inwestycje Rolne FIZ AN osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 11,1 % Dzięki temu wciąż prowadzimy w rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl. Na dzień 28 lutego wartość certyfikatu wyniosła 1340,16 zł. Daje to wzrost o 34,9 % od początku działalności funduszu.

 • Jeżeli posiadają Państwo dostęp do gruntów rolnych (łąki, grunty orne) o powierzchni przekraczającej 25 ha, zapraszamy do kontaktu.

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres ziemia@ir.wi.pl lub poprzez poniższy formularz:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (00-486), Ul. Nulla 2, w celach przesyłania ofert marketingowych
  Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.
  TAK, WYRAŻAM ZGODĘ